Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Για εξάσκηση στο έργο και κινητική ενέργεια.

Ένα σώμα μάζας 2kg κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε μια στιγμή περνά από μια θέση Α, με ταχύτητα υ1=4m/s, ενώ δέχεται την επίδραση μιας σταθερής  δύναμης μέτρου F=5Ν, μέχρι να φτάσει στην θέση Β. Η απόσταση (ΑΒ) είναι ίση με 4m.
Να υπολογίσετε:
i) Το έργο της δύναμης για την μετακίνηση από το Α στο Β.
ii) Την κινητική ενέργεια του σώματος στη θέση Β.
iii) Την ταχύτητα του σώματος στη θέση Β.
για τις τέσσερις περιπτώσεις που εμφανίζονται στο διπλανό σχήμα, όπου στο τελευταίο σχήμα η απόσταση είναι (ΑΓ)=3m.
Δίνονται συν60°= ½ , συν90°=0 και συν180°=-1.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: