Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Μια μπάλα κινείται.

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται μια μπάλα που κινείται ευθύγραμμα, κατά μήκος ενός χάρακα, ενώ στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της θέσης της μπάλας, σε συνάρτηση με το χρόνο.
i) Σημειώστε πάνω στο σχήμα τη θέση της μπάλας τη στιγμή t=0.
ii) Σχεδιάστε επίσης το διάνυσμα της ταχύτητας της μπάλας, στην θέση που δίνεται.
iii) Να υπολογίστε την (αλγεβρική) τιμή της ταχύτητας.
iv) Ποια χρονική στιγμή η μπάλα περνά από τη θέση που φαίνεται στο σχήμα;
v) πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί η μπάλα για να πάει από την θέση που βλέπετε στο σχήμα στη θέση x2=2cm;
ήΔεν υπάρχουν σχόλια: