Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

Μια ισορροπία και μια επιτάχυνση συστήματος.


Τα σώματα Α και Β ηρεμούν δεμένα στα άκρα αβαρούς νήματος, το οποίο διέρχεται από μια αβαρή τροχαλία, ενώ το Β έχει δεθεί μέσω 2ου νήματος με ελατήριο, το οποίο έχει μήκος 30cm, όπως στο σχήμα. Το Α σώμα έχει μάζα m1=6kg, το ελατήριο έχει φυσικό μήκος 20cm και τα δυο σώματα, βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο. Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα που συνδέει το Β σώμα με το ελατήριο, οπότε μετά από 1 δευτερόλεπτο τα σώματα απέχουν μεταξύ τους κατακόρυφη απόσταση d=2m.
i) Να υπολογιστεί η μάζα του σώματος Β.
ii) Να βρεθεί η σταθερά Κ του ελατηρίου.
Δίνεται g=10m/s2.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: