Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Εξασφαλίζοντας την κυκλική κίνηση


Στο σχήμα φαίνεται πώς μπορεί, μια μικρή σφαίρα Α m=0,1kg που στρέφεται διαγράφοντας οριζόντιο κύκλο  ακτίνας R=0,4m, να ισορροπεί μια μάζα Μ=0,4kg, που κρέμεται δεμένη μέσω νήματος, από την μικρή σφαίρα Α.
i)  Μπορεί το νήμα που συγκρατεί την σφαίρα Α να είναι οριζόντιο;
ii) Με δεδομένο ότι το σφάλμα που κάνουμε, θεωρώντας οριζόντιο το νήμα, είναι ασήμαντο, να υπολογίσετε την ταχύτητα περιστροφής της σφαίρας Α.
iii) Αν αυξήσουμε την ταχύτητα περιστροφής της μικρής σφαίρας Α, για να εξασφαλιστεί σταθερή λειτουργία, η μεγάλη σφαίρα θα κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω;
Δίνεται g=10m/s2.
ή
Εξασφαλίζοντας την κυκλική κίνηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: