Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Κωνικό εκκρεμές


Μια μικρή σφαίρας μάζας 200g, διαγράφει οριζόντιο κύκλο κέντρου Κ και ακτίνας R=0,6m, δεμένη στο άκρο νήματος μήκους L=1m, το άλλο άκρο του οποίου, είναι δεμένο σε σταθερό σημείο Ο, όπως στο σχήμα.
i)     Να υπολογιστεί το μέτρο της τάσης του νήματος.
ii)    Να βρεθεί η ταχύτητα περιστροφής της σφαίρας.
iii)   Πόσες περιστροφές εκτελεί η σφαίρα σε χρονικό διάστημα Δt=20s;

Δεν υπάρχουν σχόλια: