Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Νόμος του Hooke- Δυνάμεις. Φύλλο εργασίας.

Δίνεται ότι η δύναμη που ασκεί το ελατήριο στο σώμα, έχει το ίδιο μέτρο και αντίθετη φορά με τη δύναμη που ασκεί το σώμα στο ελατήριο.
Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το σώμα στο ελατήριο και τη δύναμη που ασκεί το ελατήριο στο σώμα (Fελ) στα παρακάτω σχήματα, αν γνωρίζετε ότι το ελατήριο έχει σταθερά k=100Ν/m. Να σχεδιαστούν στο σχήμα οι παραπάνω δυνάμεις.

Μπορείτε να κατεβάσετε το φύλλο εργασίας από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: