Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Άλλο ένα ωριαίο διαγώνισμα στην Κινηματική.

Ένα αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t=0 περνά από το σημείο Α κινούμενο με σταθερή ταχύτητα 10m/s για χρονικό διάστημα 4s, οπότε φτάνει στο σημείο Ο. Στη συνέχεια αποκτά σταθερή επιτάχυνση, μέχρι τη χρονική στιγμή t2=10s, όπου περνά από το σημείο Β έχοντας ταχύτητα 28m/s.
Θεωρείστε έναν άξονα x, όπως στο σχήμα, θέτοντας για το σημείο Ο,  x=0.
i)   Να βρεθεί η μετατόπισή του από το Α μέχρι το Ο, καθώς και η αρχική του θέση.
ii)  Πόση είναι η επιτάχυνση του αυτοκινήτου μεταξύ των θέσεων Ο και Β;
iii)  Να βρεθεί η απόσταση μεταξύ των σημείων Ο και Β;
iv)  Πόση είναι η συνολική μετατόπιση του αυτοκινήτου μέχρι τη στιγμή t2;
v)  Να χαράξετε στους παρακάτω άξονες τις γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας και της θέσης του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το διαγώνισμα σε Word.

Δεν υπάρχουν σχόλια: