Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Αδράνεια σώματος και θεμελιώδης νόμος.

Ένα σώμα ηρεμεί στο έδαφος. Δένουμε το σώμα με ένα νήμα ασκώντας πάνω του μια κατακόρυφη δύναμη F, με αποτέλεσμα το σώμα να αρχίζει προς τα πάνω και στο διάγραμμα δίνεται πως μεταβάλλεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο.

Αν το μέτρο της δύναμης από 0-2s είναι F=42Ν, ζητούνται:
i)   Η μάζα του σώματος.
ii)  Πότε έχει μεγαλύτερη αδράνεια το σώμα τη στιγμή t1=1s ή τη στιγμή t2=3s;
iii) Να κάνετε το διάγραμμα ... συνέχεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: