Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2007

Δύναμη - επιτάχυνση.

.Ένα σώμα Σ μάζας m=2kg κρέμεται στο κάτω άκρο ενός νήματος, μέσα σε ένα ασανσέρ.
 1. Το ασανσέρ κινείται προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα υ=3m/s.
  α) Η τάση του νήματος είναι ίση με το βάρος του σώματος.
  β) Το σώμα ασκεί στο νήμα την αντίδραση του βάρους του.
  γ) Η αντίδραση της τάσης του νήματος ασκείται στο σώμα Σ
 2. Αν το ασανσέρ ανεβαίνει με σταθερή επιτάχυνση α=3m/s2, τότε:
  α) Η τάση του νήματος είναι ίση με το βάρος του σώματος.
  β) Το σώμα ασκεί στο νήμα δύναμη μεγαλύτερη του βάρους του.
  γ) Η δύναμη που ασκεί το σώμα στη Γη είναι μεγαλύτερη του βάρους του.
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: