Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2007

Νόμος Hooke. Νόμοι Νεύτωνα.


Ένα σώμα Σ ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου. Ανεβάζουμε το σώμα κατακόρυφα, μέχρι τη θέση Α που το ελατήριο αποκτά το φυσικό μήκος του και το αφήνουμε να κινηθεί, ξαναπιάνοντάς το τη στιγμή που μηδενίζεται ξανά η ταχύτητά του. Στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο, θεωρώντας την προς τα κάτω κατεύθυνση σαν θετική.

Χαρακτηρίστε ως σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις.
i)    Η δύναμη που ασκεί το σώμα Σ στο ελατήριο είναι το βάρος του.
ii)   Η αρχική επιτάχυνση του σώματος είναι ίση με την επιτάχυνση της βαρύτητας g.
iii)  Τη χρονική στιγμή t1 το σώμα επιταχύνεται προς τα κάτω.
iv)   Η επιτάχυνση του σώματος από 0- t2 είναι σταθερή.
v)   Τη χρονική στιγμή t1 το βάρος του σώματος είναι μεγαλύτερο από την δύναμη Fελ που ασκεί το ελατήριο στο σώμα Σ.
vi)   Τη στιγμή t1 το σώμα Σ ασκεί στο ελατήριο δύναμη μικρότερη του βάρους του.
vii) Τη στιγμή t2 το μέτρο της Fελ είναι ίσο με το βάρος του σώματος.
viii) Στο χρονικό διάστημα t2 – t3 το σώμα ασκεί στο ελατήριο δύναμη μεγαλύτερη του βάρους του.
ix)  Τη χρονική στιγμή t3 που μηδενίζεται η ταχύτητα του σώματος, μηδενίζεται και η επιτάχυνση του σώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: