Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Η κίνηση ενός σώματος μέσα σε ασανσέρ.

Ένα σώμα Σ βάρους 20Ν, ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου, το οποίο κρέμεται από την οροφή ενός ακίνητου θαλαμίσκου ασανσέρ, όπως στο σχήμα. Το μήκος του ελατηρίου στην θέση αυτή είναι 60cm.
i) Αναφερόμενοι στο μήκος του ελατηρίου:
 α) Το ασανσέρ κινείται προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα υ1= 2m/s. Τότε το μήκος του ελατηρίου θα είναι:
a) 50cm,   b)  60cm,    c)  70cm.
β)  Το ασανσέρ κινείται προς τα κάτω με σταθερή ταχύτητα υ1= 0,6m/s. Τότε το μήκος του ελατηρίου θα είναι:
a) 50cm,   b)  60cm,    c)  70cm.
ii)  Αν για να επιμηκύνουμε το παραπάνω ελατήριο κατά 10cm, απαιτείται να τραβήξουμε το άκρο του ασκώντας δύναμη 10Ν, να βρεθεί το αρχικό (το φυσικό μήκος) του ελατηρίου. Φυσικό μήκος του ελατηρίου είναι το μήκος του όταν δεν παραμορφώνεται.
iii) Αν το ασανσέρ κινείται προς τα κάτω με σταθερή επιτάχυνση α1=2m/s2, να βρεθεί το μήκος του ελατηρίου, αν την ίδια επιτάχυνση έχει και το σώμα Σ.
iv)  Κάτω από το Σ τοποθετούμε ένα μικρό τραπέζι, πάνω στο οποίο βλέπουμε να στηρίζεται το σώμα Σ, καθώς το ασανσέρ ανεβαίνει με επιτάχυνση α2=3m/s2. Πόση δύναμη δέχεται το σώμα από το τραπέζι, αν το μήκος του ελατηρίου είναι l΄=50cm;
Δίνεται g=10m/s2.
ήΔεν υπάρχουν σχόλια: