Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Οι μετατοπίσεις σε δύο κινήσεις.

Ένα σώμα εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υ0 σε οριζόντιο επίπεδο και λόγω τριβής, σταματά αφού διανύσει απόσταση 2m. Στο ακίνητο πια σώμα, ασκούμε μια οριζόντια σταθερή δύναμη F, μέτρου F=1,25Τ, όπου Τ η τριβή ολίσθησης που ασκείται στο σώμα. Η απόσταση που πρέπει να διανύσει το σώμα, ώστε να αποκτήσει ξανά ταχύτητα υ0 είναι:
i) x2 =4m,   ii) x2 =6m,   iii) x2 =8m.
Να δικαιολογείστε την απάντησή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: