Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Η μηχανική ενέργεια και με ελατήριο. Φ.Ε.

Μια πλάκα μάζας 2kg βρίσκεται σε ύψος  h=1,2m από το έδαφος πάνω ακριβώς από το ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου,  σταθεράς k=100Ν/m. Δίνεται g=10m/s2, ενώ η δυναμική ενέργεια ενός σώματος στο έδαφος είναι μηδενική.
i)  Τι ενέργεια έχει το σώμα στην θέση αυτή (θέση Α); Υπολογίστε την.
ii) Αφήνουμε την πλάκα να πέσει ελεύθερα. Τη στιγμή που έρχεται σε επαφή με το ελατήριο έχει μηχανική ενέργεια ……… J. Αν στη θέση αυτή έχει ταχύτητα υ1=2m/s, να υπολογιστούν: 
α) Η κινητική της ενέργεια.
β)  η δυναμική ενέργεια λόγω βαρύτητας.
γ) Το (φυσικό) μήκος του ελατηρίου.
iii) Μόλις η πλάκα έρθει σε επαφή με το ελατήριο:

Δείτε τη συνέχεια:
 Εκφώνηση             Απάντηση

 Εκφώνηση             Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: