Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

Φυσική Α΄ Λυκείου. Θέμα Α. Δυναμική στο επίπεδο.

Δυναμική στο επίπεδο.

1)      Ένα σώμα βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Αν ασκηθεί πάνω του μια οριζόντια δύναμη F, τότε το σώμα επιταχύνεται:
i)   Πάντα.
ii)  Μόνο όταν το σώμα κινείται.
iii)  Μόνο όταν η δύναμη F είναι μεγαλύτερη από το βάρος του σώματος.
iv)  Μόνο όταν η δύναμη F είναι μεγαλύτερη από την αδράνεια του σώματος.
2)      Πάνω σε ένα μικρό σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις με ίσα μέτρα F1=F2=10Ν. Ποια πρόταση είναι λανθασμένη.  
i)   Η συνισταμένη τους μπορεί να είναι ίση με 20Ν.     
ii)  Μπορεί η συνισταμένη των δύο δυνάμεων να είναι μηδέν. 
iii)  Αν οι δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους, τότε η συνισταμένη τους είναι μικρότερη από 20Ν.   
iv)  Μπορεί η συνισταμένη να έχει μέτρο μεγαλύτερο από 20Ν.
3)      Πάνω σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο, κινείται ένα μικρό σώμα και σε μια στιγμή έχει ταχύτητα υο, ενώ δέχεται δύο οριζόντιες δυνάμεις με το ίδιο μέτρο F1=F2=F, όπως στο σχήμα. (βλέπουμε την κατάσταση από πάνω, κάτοψη).
i)  Η επιτάχυνση του σώματος έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας υ0.
ii) Η επιτάχυνση έχει μέτρο α1= F/m, αντίθετη κατεύθυνσης από την αρχική ταχύτητα υ0.
iii)  Το σώμα αποκτά σταθερή επιτάχυνση με μέτρο μεγαλύτερο από α1, εκτελώντας ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.
iv)  Το σώμα αποκτά σταθερή επιτάχυνση με μέτρο μεγαλύτερο από α1, αλλά η κίνηση δεν είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.

Η συνέχεια σε pdf   ή σε   docx και   doc.
Αλλά και από εδώ  σε pdf ή σε   docx  και   doc.


Αλλά και οι απαντήσεις εδώ ή και εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: