Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Και αν η δύναμη είναι μεταβλητή.

Ένα σώμα μάζας 10kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,2. Σε μια στιγμή t0=0, ασκείται πάνω του μια μεταβλητή οριζόντια δύναμη F, με αποτέλεσμα να κινηθεί ευθύγραμμα και τη στιγμή t1=4s να έχει μετατοπισθεί κατά x=4m, έχοντας ταχύτητα 2m/s.
i)  Πόσο είναι το έργο της τριβής στο παραπάνω χρονικό διάστημα;
ii)  Να υπολογίστε το αντίστοιχο έργο της δύναμης F.
iii) Με ποιο ρυθμό η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική τη χρονική στιγμή t1;
iv) Αν τη στιγμή t1 η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται με ρυθμό 4J/s να βρεθεί η ισχύς της δύναμης F, καθώς και το μέτρο της, τη στιγμή αυτή.
Δίνεται g=10m/s2.
Απάντηση:
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια: