Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Η τριβή και το τρίψιμο του τοίχου.

Θέλουμε να τρίψουμε έναν τοίχο με τη βοήθεια ενός γυαλόχαρτου, το οποίο έχουμε τυλίξει γύρω από ένα ξύλινο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Η μάζα του «κατασκευάσματός μας», ας το πούμε σώμα Σ, είναι 300g και οι συντελεστές τριβής που εμφανίζει με τον τοίχο είναι μ=μs=1.
i)  Να βρεθεί η ελάχιστη οριζόντια δύναμη F που πρέπει να του ασκήσουμε για να ισορροπεί σε επαφή με τον κατακόρυφο τοίχο, όπως το α΄ σχήμα.
ii) Ασκούμε στο σώμα Σ μια πλάγια δύναμη μέτρου F1=3Ν, η οποία σχηματίζει γωνία με τον τοίχο θ, όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8, όπως στο διπλανό σχήμα.
Να υπολογίστε την τριβή που δέχεται από τον τοίχο.
iii) Πόση θα ήταν η τριβή, αν η δύναμη είχε μέτρο 6Ν;
iv) Αυξάνουμε το μέτρο της δύναμης στην τιμή F3=20Ν. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος Σ.
Δίνεται g=10m/s2.Δεν υπάρχουν σχόλια: