Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Μετατόπιση, ταχύτητες και ένα διάγραμμα.

Κατά μήκος ενός ευθύγραμμου δρόμου κινούνται δύο αυτοκίνητα Α και Β και στο διάγραμμα δίνονται οι θέσεις τους σε συνάρτηση με το χρόνο, όπου τη στιγμή t1 τα δύο οχήματα βρίσκονται στην ίδια θέση x1.
i) Περισσότερο μετατοπίσθηκε στο χρονικό διάστημα 0-t1 το αυτοκίνητο:
α)  Α           β)  Β             γ) μετατοπίσθηκαν εξίσου
ii) Μεγαλύτερη μέση ταχύτητα στο διάστημα 0-t1 είχε το αυτοκίνητο:
α)  Α         β)  Β              γ) τα δυο αυτοκίνητα είχαν ίσες μέσες ταχύτητες
iii)  Ποιο αυτοκίνητο έχει μεγαλύτερη ταχύτητα τη στιγμή t1;
iv) Τη στιγμή t1 το Α αυτοκίνητο φρενάρει και μετά από λίγο σταματά. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά συνολικά τη θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο;

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια: