Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

Προσπαθώντας να ανεβάσουμε το σώμα.

Ένα σώμα ηρεμεί  στο έδαφος, όπου θεωρείται μηδενική η δυναμική του ενέργεια. Τη στιγμή t=0 δέχεται την επίδραση μιας κατακόρυφης δύναμης μέσω ενός νήματος, με αποτέλεσμα να κινηθεί προς τα πάνω και η ταχύτητά του να μεταβάλλεται όπως στο διάγραμμα.
Αν στο χρονικό διάστημα 0-2s το μέτρο της ασκούμενης δύναμης ήταν F1=4,2Ν, να βρεθούν:
 i) Η επιτάχυνση του σώματος από 0-2s, καθώς και το ύψος που βρίσκεται το σώμα τη στιγμή t1=2s.
ii) Η μάζα του σώματος.
iii) Η μηχανική ενέργεια του σώματος τη στιγμή t2=8s και να συγκριθεί με το έργο της δύναμης από 0-8s.
iv) Να γίνει η γραφική παράσταση της δυναμικής ενέργειας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι τη στιγμή t2=8s.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: