Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Κανόνες Kirchhoff.

Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση V=40V.

Η ένδειξη του αμπερομέτρου Α1 είναι 5 Α, ενώ του Α3=2 Α. Εξάλλου η τάση στα άκρα του λαμπτήρα Λ2 είναι V2=8V. Με την βοήθεια ενός βολτομέτρου μετράμε την τάση στα άκρα του λαμπτήρα Λ3 και την βρίσκουμε V3=10V.
i) Ποιες οι ενδείξεις των υπολοίπων αμπερομέτρων;
ii) Να συνδέσετε στο παραπάνω κύκλωμα δύο βολτόμετρα που να μετράνε τις τάσεις στα άκρα των λαμπτήρων Λ1 και Λ4.
iii) Να βρεθούν οι τάσεις στα άκρα κάθε λαμπτήρα;
iv)Πόσα ηλεκτρόνια περνάνε σε ένα δευτερόλεπτο από το αμπερόμετρο Α3; Αν διαθέταμε έναν μετρητή, ο οποίος να μπορούσε να μετρήσει 1000 ηλεκτρόνια το δευτερόλεπτο, πόσο χρόνο θα χρειαζόταν για να μετρήσει τον παραπάνω αριθμό ηλεκτρονίων;
Δίνεται το φορτίο του ηλεκτρονίου |qe|=1,6∙10-19C, ενώ τα όργανα είναι ιδανικά και η παρουσία τους δεν μεταβάλουν τα δεδομένα (τάσεις-εντάσεις) του κυκλώματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: