Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Μη συντηρητική δύναμη και μια ισορροπία.

Ένα σώμα μάζας 2kg εκτοξεύεται από ένα σημείο Ο ενός κεκλιμένου επιπέδου με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s και σταματά την προς τα πάνω κίνησή του στη θέση Α, όπου η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των σημείων Ο και Α είναι h=2m, όπως στο σχήμα.

i)   Να αποδείξτε ότι το σώμα παρουσιάζει τριβή με το επίπεδο.
ii)  Πόση θερμότητα παράγεται εξαιτίας της τριβής κατά την κίνηση του σώματος;
iii) Το σώμα θα ακινητοποιηθεί στη θέση Α ή θα κινηθεί ξανά προς τα κάτω;
Δίνεται ότι δεν υπάρχει αντίσταση από τον αέρα, ενώ g=10m/s2.
Αλλά και σε Word.

Δεν υπάρχουν σχόλια: