Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Πώς δουλεύουμε χρησιμοποιώντας άξονα x.

Πόσο εύκολα ένας μαθητής συνδυάζει  ένα πρόβλημα, με τις τιμές της θέσης ενός κινούμενου σώματος, πάνω σε έναν άξονα χ; Μήπως ακούγοντας στην παράδοση αλλά και διαβάζοντας στη θεωρία, για κίνηση ενός υλικού σημείου πάνω στον άξονα χ, του φαίνονται όλα τόσο αφηρημένα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τα εφαρμόσει ακόμη και σε ένα απλό πρακτικό πρόβλημα;
Ένα φύλλο εργασίας, που ελπίζω να τον βοηθήσει να κατανοήσει ότι:
1) Αυτός πρέπει να επιλέξει και να σχεδιάσει ένα κατάλληλο σύστημα, ορίζοντας τον άξονα.
2) Υπάρχει ελευθερία στην επιλογή του άξονα, αν και κάποιες επιλογές είναι περισσότερο βολικές από κάποιες άλλες.
3) Σε κάθε περίπτωση όμως, τα μεγέθη που συνδέονται με την κίνηση, όπως ταχύτητα - μετατόπιση, δεν εξαρτώνται από το σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιούμε.


Πώς δουλεύουμε χρησιμοποιώντας  άξονα x;

Δεν υπάρχουν σχόλια: