Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Δράση-Αντίδραση και δύναμη ελατηρίου.

Στο σχήμα ένας άνθρωπος βάρους 600Ν τραβά με νήμα ένα σώμα Σ μάζας 4kg, που κρέμεται στο κάτω άκρο ελατηρίου σταθεράς Κ=600Ν/m. Το σώμα Σ ισορροπεί ενώ η δύναμη F που ασκεί ο άνθρωπος έχει μέτρο 20Ν. Αν g=10m/s2:

i)  Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Σ και σε ένα δεύτερο σχήμα να σχεδιαστούν οι δυνάμεις που ασκούνται στο ελατήριο.
ii) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:        
α) Η δύναμη F είναι η αιτία για την επιμήκυνση του ελατηρίου. Η επιμήκυνση αυτή είναι ίση με 1/30 m.
β)  Η τάση του νήματος  είναι ίση με 20Ν.    
γ)  Το σώμα Σ ασκεί στο ελατήριο δύναμη μεγαλύτερη από το βάρος του.
δ)  Ο άνθρωπος ασκεί στο έδαφος δύναμη 600Ν     
 iii) Να συμπληρωθούν τα παρακάτω κενά.
α) Η δύναμη του ελατηρίου έχει μέτρο ....... και ασκείται στο ..........      
β) Το ελατήριο έχει τεντωθεί κατά .........m.  
γ) Η δύναμη που δέχεται ο άνθρωπος από το έδαφος έχει φορά προς τα ....... και μέτρο ......Ν  
δ) Η αντίδραση της  δύναμης του ελατηρίου, ασκείται στο ....... έχει μέτρο ...... και φορά προς τα .......        

Δεν υπάρχουν σχόλια: