Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

Θέματα Εξετάσεων.

Από τον συνάδελφο Γιάννη Παπαδάκη τα θέματα των εξετάσεων στη Φυσική Α΄Τάξης του σχολείου του.


2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ
Οδυσσέας Ελύτης
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α´ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΜΑ 1Ο
Στις ερωτήσεις 1-2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Σε ένα σώμα ασκούνται δύο κάθετες δυνάμεις με μέτρα F1=3N και F2=4N. Η συνισταμένη δύναμη έχει μέτρο:
α. 7Ν
β. 1Ν
γ. 5Ν
δ. τα στοιχεία δεν είναι επαρκή για να βρούμε το μέτρο της συνισταμένης.
Μονάδες 7
2. Στο διάγραμμα του σχήματος παριστάνεται γραφικάτο διάστημα συναρτήσει του χρόνου για δύο κινητά Α και Β.
α. και τα δύο κινητά εκτελούν ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα.
α. και τα δύο κινητά εκτελούν ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα.
β. η ταχύτητα του Α είναι μεγαλύτερη από του Β.
γ. το Α καλύπτει το ίδιο διάστημα με το Β σε περισσότερο χρόνο.
δ. η επιτάχυνση του Α είναι μεγαλύτερη από του Β.
Μονάδες 6
3. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν, με το γράμμα Σ όσες είναι σωστές, και με το γράμμα Λ, όσες είναι λανθασμένες.
α. Αδράνεια είναι η δύναμη που διατηρεί την κίνηση των σωμάτων.
β. Η ορμή ενός μονωμένου συστήματος σωμάτων διατηρείται σταθερή.
γ. Η τριβή ολίσθησης είναι ανάλογη του εμβαδού της επιφάνειας των τριβόμενων σωμάτων.
δ. Το έργο του βάρους ενός σώματος που κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο είναι αρνητικό.
ε. Για να κινείται ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα πρέπει η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του να είναι μηδέν.
Μονάδες 6
4. Να κατατάξετε τα παρακάτω διαγράμματα στις κινήσεις που ακολουθούν
α. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση
β. ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
γ. ακινησία
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 2Ο
2.1 Α. Σε ένα σώμα εφαρμόζεται συνισταμένη δύναμη F και αποκτάει επιτάχυνση . Αν κόψουμε το σώμα σε δύο κομμάτια ίσης μάζας και εφαρμόσουμε σε ένα από τα δύο την ίδια δύναμη F, τότε αυτό θα αποκτήσει επιτάχυνση:
α. 2α β.α γ. α/2
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 3
Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 3
2.2 Η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας ενός σώματος μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

i. Να χαρακτηρίσετε την κίνηση σε καθένα από τα χρονικά διαστήματα 0 έως 4s και 4 έως 10s.
Μονάδες 4
ii. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση στο χρονικό διάστημα 0 έως 4s.
Μονάδες 4
iii. Να υπολογίσετε την συνολική μετατόπιση από 0 έως 10s.
Μονάδες 4
2.3 α. Να διατυπώσετε τον ορισμό του φυσικού μεγέθους της ορμής και να δώσετε τη μονάδα μέτρησής της.
Μονάδες 3
β. Να αποδείξετε την ισοδυναμία της σχέσης F=m∙α με τη σχέση F= Δp/Δt.
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ 3Ο
Ένα κομμάτι πλαστελίνης μάζας m=0,5kg έχει ταχύτητα υ=10m/s και προσκολλάται σε ακίνητο καροτσάκι μάζας Μ=9,5 kg.
α. Πόση είναι η ορμή του συστήματος πριν την κρούση.
Μονάδες 8
β. Ποια είναι η ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση.
Μονάδες 9
γ. Πόση είναι η μεταβολή της ορμής της πλαστελίνης κατά την κρούση.
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 4Ο

Σώμα μάζας m=2Kg κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο υπό την επίδραση οριζόντιας δύναμης F=30N, ενώ τριβή ολίσθησης μέτρου Τ=12N αντιστέκεται στην κίνηση όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Να υπολογίσετε:
α. Τη συνισταμένη δύναμη στον οριζόντιο άξονα.
Μονάδες 6
β. Την επιτάχυνση του σώματος.
Μονάδες 6
γ. Την απόσταση που διανύει σε χρόνο t=2s, αν την χρονική στιγμή t=0s ήταν ακίνητο.
Μονάδες 6
δ. Το συντελεστή της τριβής ολίσθησης.
Μονάδες 7
Δίνεται g=10m/s2.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: